چهارشنبه، 30 خرداد 1403
شرکت مسافربری عدل اصفهانخرید بلیط اتوبوس عدل اصفهان


اهداف شرکت

اهداف و چشم انداز شرکت مسافربری عدل اصفهان


اهداف و چشم انداز شرکت مسافربری عدل اصفهان

    امروزه یک فعالیت تشکلی، زمانی امکان دستیابی به موفقیت را خواهد داشت که در قدم اول برای آینده هدف گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد. هدف گذاری برای هر فعالیت به منزله مشخص بودن راه و روشن کردن مسیر پیش روی می باشد. اگر مجموعه ای امروزه توانسته در حیطه های فعالیت خود به درجه بالایی از موفقیت برسد به دلیل طراحی  این اهداف خود بوده است. در اینجا به گوشه ای از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و استراتژی این تشکل می پردازیم که به شرح ذیل قابل تعریف است:

۱- استفاده از تجارب بین الملل در حوزه حمل و نقل  مسافر از طرق مختلف

2- حمایت از مالکان ناوگان شرکت جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین

3-نيل به سطح بالاي بهره وري در صنعت حمل و نقل جاده ای مسافر و افزایش ظرفيت حملونقل

4-ارتقای سطح و کیفیت و ایمنی خدمات حمل و نقل مسافر

5-بسترسازي ايجاد سيستم حملونقل كارا، در دسترس، ايمن و سبز به منظور بهبود كيفيت زندگي شهروندان،و ايجاد رونق و رشد اقتصادي در شرکت

6- اتخاذ رویکرد پيشگيرانه و سيستماتيک در مدیریت ایمنی بخش حملونقل

7-افزايش نظم و قابليت اعتماد سفر با حملونقل جاده ای

8- شفاف سازی اطلاعات و مشاركت اعضا و مسافرین در تصميمگيریها و سياستگذاریهای شرکت از طریق سامانه های نظر سنجی پیشنهادات و انتقادات

9-تدوین چارچوب الزامات محيط  رقابت سالم در شرکت

10-مكانيزه كردن فرآیندهای كنترل و نظارت بر ایمنی  تجهيز ناوگان حملونقل به سيستمهای هشداردهنده هوشمند  استقرار و اشاعه فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح شاغلین و رانندگان در بخش حملونقلبرچسب ها
سفر_همه_با_هم_برای_عدل تعاونی7 ایمنی زیرساخت رانندگان اهداف خریدبلیط

تماس با شرکت مسافربری عدل اصفهان
03134359090-94
info@adlesfahan.com
اصفهان - ترمینال کاوه - سالن شماره 1